Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án xây sân vận động tỉnh

Dự án xây sân vận động tỉnh

1. Tên dự án:  Sân vận động tỉnh

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam

3. Mục tiêu chính:

4. Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng):  TP Phủ Lý

5. Lĩnh vực chuyên môn: Thể thao

6. Loại dự án:

7. Thời gian thực hiện: 2000 - 2004

8. Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 261,309 tỷ đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: NSTW + NSDP

10. Tình trạng dự án: Đã hoàn thành