Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án xây nhà tập thể thao đa năng

Dự án xây nhà tập thể thao đa năng
1. Tên dự án: Nhà tập thể thao đa năng
2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
3. Mục tiêu chính:
4. Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng) : TP Phủ Lý
5. Lĩnh vực chuyên môn: Thể thao
6. Loại dự án:
7. Thời gian thực hiện: 2010 - 2012
8. Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 2.821 tỷ đồng
9. Nguồn vốn đầu tư: NSDP
10. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất