Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập​ Chính phủ
2 03/2022/TT-BVHTTDL 07/07/2022 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danhnghề nghiệpvà xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 02/2022/TT-BNV 01/07/2022 Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch​ Bộ Nội vụ
4 06/2022/TT-BNV 28/06/2022 Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ​ Bộ Nội vụ
5 01/2022/TT-BVHTTDL 31/05/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 345/QĐ-UBND 18/03/2022 Vv công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
7 3/2022/TT-BNV 12/03/2022 Thông tưQuy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương​ Bộ Nội vụ
8 1/2022/TT-BNV 16/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy địnhvề tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 45/2010/NĐ-CP​16tháng 4năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngàSửay 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2Sửa012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP​ Bộ Nội vụ
9 2355/QĐ-UBND 31/12/2021 V/v ban hành quy chế xét tặng giải thưởng văn nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ VIII ( 2016-2020)​ Ủy ban nhân dân tỉnh
10 2343/QĐ-UBND 30/12/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
11 49/2021/QĐ-UBND 20/12/2021 Bãi bỏ quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp- thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035​ Ủy ban nhân dân tỉnh
12 14/2021/TT-BVHTTDL 06/12/2021 Thông tư Quy địnhtiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thểđơn vị sự nghiệp công lập thuộclĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 12/2021/TT-BVHTTDL 25/11/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 198/QĐ-SVHTTDL 17/11/2021 Quyết định về việc công bố bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 143/QĐ-SVHTTDL 27/10/2021 Quyết định về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam (công bố lại lần 1) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page